EXKLUZIVNÍ POZEMKY NA PRODEJ

Pozemky

Prodáváme kompletně zasíťované stavební pozemky pro rodinné domy (EEN, plyn, voda, kanalizace, datový kabel). Pozemky jsou v dopravně zklidněné rezidenční zóně. Hlavní ulice s chodníkem nabídne prostor pro chodce, cyklisty i místní automobilovou dopravu. Příčná ulice zajistí snadný pěší přístup k nádraží a ke školnímu areálu se sportovišti. Každá parcela může  plně  užívat optimálního  rozvržení  s objektem  rodinného  domu  v severní  části  a osluněnou pobytovou zahradou v jižní části pozemku.
Veškeré detaily k technickému řešení lokality naleznete níže ve schváleném dokumentu „Územní studie – Pod školou“.

 

Územně plánovací dokumentace

 

Územní plán Černošice

Územní plán Černošice

Územní studie Pod školou

Územní studie Pod školou